Grass

Set in a beautiful meadow, relaxing surroundings, with rain, wild birds, and beautiful Mountain Views.